Samfélagsstyrkir

Landsbankinn veitir fimmtán milljónir króna í samfélagsstyrki í ár. Samfélagsstyrkjunum er ætlað að styðja við verkefni á ýmsum sviðum, þar á meðal á sviði mannúðarmála, menningar og lista, menntunar, rannsókna og vísinda, forvarnar- og æskulýðsstarfs og sértækrar útgáfustarfsemi.

Sérstök dómnefnd fer yfir umsóknirnar og er umsóknarferlið gagnsætt og faglegt. Meirihluti dómnefndar er skipaður fagfólki utan bankans.

Mikilvægt er að vanda vel framsetningu umsókna og frágang þeirra. Umsækjendur eru hvattir til að senda öll þau gögn sem geta komið að gagni við mat á umsóknum og gera þarf skýra grein fyrir því hvernig styrk yrði varið. Mikilvægt er að verkefnin hafi skýra þýðingu fyrir íslenskt samfélag.

Umsóknarfrestur árið 2018 er liðinn, öllum umsækjendum verður svarað.

Veittir eru styrkir í þremur þrepum

 • 1.000.000 kr.
 • 500.000 kr.
 • 250.000 kr.

Verkefni sem koma einkum til greina eru:

 • Starf mannúðarsamtaka og líknarfélaga.
 • Menning og listir.
 • Menntamál, rannsóknir og vísindi.
 • Forvarnar- og æskulýðsstarf.
 • Sértæk útgáfuverkefni.

Verkefni sem alla jafna ekki koma til greina eru:

 • Nýsköpunar- og sprotaverkefni.
 • Umhverfismál – sérstakir umhverfisstyrkir eru veittir.
 • Starfsemi íþróttafélaga.
 • Almenn bókaútgáfa, gerð almenns námsefnis og útgáfa geisladiska.
 • Utanlandsferðir listamanna og listhópa.